Üle piiri

37

Tagakaanetekst

Lew R. Bergi (1968-2005) õnnestunuimaks teoseks peetakse tema viimaseks jäänud romaani „Must kaardivägi“ (2005), ent tema tuntuim tegelane on kahtlemata palgasõdur Willard; kirjaniku eluajal seikles too seitsmes erinevas loos. Paraku on osa neist ilmunud lehesabades jmt kohtades ning pole seega enam laiemale lugejate ringile kättesaadavad, lisaks oli autoril kaks lõpetamata käsikirja. Nüüd on kõik need siia ühiste kaante vahele kokku kogutud, korralikult üle toimetatud, kohandatud ja silutud.

Head lugemist!

Suur kaanepilt
2014